Produkty

 

Up
Zákazková výroba
Výroba na zákazku

Pre kusovú výrobu a malé série sú určené obrábacie centrá Steinel BZ20,  Steinel BZ24 a revolverový sústruh INDEX GU800.